top of page

Urządzenia do tlenoterapii

Leczenie tlenem to metoda polegająca na podaniu tlenu o zwiększonym stężeniu w powietrzu wdechowym. W przypadku schorzeń przewlekłych, którym towarzyszy niewydolność oddechowa, tlenoterapia może być prowadzona w domu. Potrzebne są do tego odpowiednie urządzenia – najczęściej wykorzystywanym sprzętem są koncentratory tlenu i butle tlenowe.

Źródła tlenu

Każde z tych urządzeń działa w odmienny sposób:

  • koncentrator tlenu – pobiera powietrze z otoczenia, a następnie spręża je i przepuszczając przez specjalne filtry, oddziela tlen od azotu. Azot zostaje uwolniony do otoczenia, a tlen podany pacjentowi do oddychania. 

  • butla tlenowa – butla jest zbiornikiem, w którym tlen przechowywany jest pod ciśnieniem. W razie potrzeby jest uwolniony i podany choremu. 

Koncentraor tleu

Zalety i wady 

Każde z wymienionych urządzeń ma swoje plusy i minusy. Do ogromnych zalet koncentratorów należy z pewnością to, iż są niewyczerpywalnym źródłem tlenu – proces jego pozyskiwania nie jest w zasadzie niczym ograniczony. Są to przy tym urządzenia łatwe w użyciu i bezpieczne – fakt, iż tlen nie znajduje się pod ciśnieniem, eliminuje różnego rodzaju zagrożenia. W przypadku koncentratorów stacjonarnych minusem może być niemożność pracy z powodu braku prądu, ponieważ są to urządzenia zasilane z sieci elektrycznej. 

Zaletą butli tlenowych jest możliwość korzystania z nich w sposób niezależny od zewnętrznego źródła zasilania. Butle pozwalają na uzyskanie większych przepływów powietrza – powyżej 5 l/min, odznaczają się także cichszą pracą. Niestety ograniczona pojemność butli wymaga ciągłego jej napełniania. Konieczne jest stałe czuwanie nad ilością zapasu tlenu i pamiętanie o jego uzupełnieniu, co może być trudne i kłopotliwe, szczególnie przy intensywnej eksploatacji.

Koszty sprzętu i eksploatacji

O ile zakup nowego koncentratora może stanowić istotne obciążenie domowego budżetu, to możliwość zaopatrzenia się w sprzęt używany albo wynajęcie go zdecydowanie obniża koszty. Firmy wynajmujące sprzęt dbają o jego stan techniczny, a w przypadku awarii najczęściej wymieniają go na sprawny. Do kosztów eksploatacji należy doliczyć jedynie koszt zużycia prądu elektrycznego.

Butle tlenowe są rozwiązaniem droższym – zakup butli to spory wydatek, a w przypadku wynajmu sprzętu, co nie jest łatwo dostępne, należy liczyć się z każdorazowymi kosztami napełniania butli. 

Koncentratory tlenu są rozwiązaniem zdecydowanie częściej wybieranym. Decydują o tym dostępność sprzętu, łatwość jego stosowania oraz niższe koszty eksploatacji. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą wypożyczenia koncentratora tlenu.

bottom of page