top of page

DLT - co to takiego?

Najkrócej mówiąc: Domowe Leczenie Tlenem.

Program określany tym mianem prowadzony jest przez placówki medyczne oraz szpitale, które mają w swojej strukturze poradnie pulmonologiczne. Pacjenci pozostający pod opieką takich poradni mogą liczyć na przydział w pełni refundowanego przez NFZ stacjonarnego koncentratora tlenu. 

W domowym leczeniu tlenem (DLT) stosowane są koncentratory tlenu, które filtrując powietrze atmosferyczne z otoczenia poprzez filtr molekularny, oddzielają tlen od azotu i dwutlenku węgla, przez co uzyskują tlen o stężeniu ponad 90% i przepływie do 5 l/min. Tlen podawany jest choremu za pomocą maseczki twarzowej lub wąsów tlenowych.

Domowe leczenie tlenem (DLT) stosowane jest w przewlekłej niewydolności oddechowej a w szczególności:

  • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP)

  • astmie oskrzelowej

  • zwłóknieniu płuc

  • mukowiscydozie

  • dysplazji oskrzelowo - płucnej

bottom of page