top of page

Czym jest koflator?

Koflator to zaawansowane urządzenie medyczne, stosowane jako tak zwany asystor kaszlu. Jak sama nazwa wskazuje, jego rolą jest imitowanie odruchu kaszlu, dzięki czemu z łatwością może on usuwać flegmę z układu oddechowego człowieka. 


Jak działa koflator?

Koflator jest urządzeniem pracującym w oparciu o cykle pracy. Każdy cykl rozpoczyna się gwałtownym nadmuchiwaniem powietrza bezpośrednio do płuc. Dzięki temu zwiększa się ich objętość a zalegająca w nich flegma odrywa się od ich wewnętrznych ścian. Następnie koflator gwałtownie zaczyna zasysać powietrze wcześniej wprowadzone do płuc, przez co oderwana flegma zostaje naturalnie wyprowadzona z organizmu. 

koflator asystor kaszlu

Jak prawidłowo ustawić koflator? 

Ze względu na swoją specyfikę pracy, koflator musi być odpowiednio ustawiony, zapewniając w ten sposób skuteczną, ale i bezpieczną pracę. 


1. Ustawianie koflatora u dzieci

W przypadku dzieci asystor kaszlu powinien być ustawiony w ten sposób, by uwzględnić ich delikatną budowę anatomiczną. Pracę urządzenia rozpoczynamy od niskich wartości ciśnienia, stopniowo je zwiększając. Jest to tak zwana faza miareczkowania. Następnie należy ustawić wartość ciśnienia dodatkowego na poziomie 5-10cmH2O, a wartość ciśnienia ujemnego odpowiednio niżej (- 5 cmH2O). 

Ze względu na fakt, że dzieci wykonują stosunkowo długi wdech i krótki wydech, ustawienia czasu również powinny być pod tym kątem zoptymalizowane. Najlepiej, jeśli wartość ta będzie ustalona na ok. 0,8-1 sekundy.


2. Ustawianie koflatora u dorosłych

W przypadku osób dorosłych konieczne jest ustawienie znacznie większego ciśnienia wdechowego i wydechowego. Opcjonalnie w przypadku ciśnienia wdechowego powinno to być +15 cmH2O, a ciśnienia wydechowego -15 cmH2O. Po pewnym czasie należy wykonać delikatną korektę ciśnienia - w przypadku ustawień wdechowych powinna ona wynieść +5 cmH2O, a w przypadku ciśnień wydechowych o -5 cmH2O,

W związku z tym, że specyfika oddychania u osób dorosłych jest nieco inna, również i ustawienia czasu cyklu koflatora powinny być zdefiniowane w nieco inny sposób, niż w przypadku dzieci. Najlepiej ustawić czas wdechu na 1,2 s, czas wydechu na 1,4s, a czas pauzy na 2s.

bottom of page