top of page

Czym jest i jak działa koncentrator tlenu?

 

Tlenoterapia jest coraz powszechniej praktykowaną dziedziną medycyny. Jej celem jest niwelowanie objawów duszności u pacjenta, przede wszystkim poprzez dostawę powietrza ze zwiększoną zawartością tlenu. Wykorzystuje się do tego specjalne urządzenie, zwane koncentratorem tlenu.

Jak działa koncentrator tlenu?

Zasada działania koncentratora tlenu jest stosunkowo prosta. Najpierw urządzenie pobiera powietrze bezpośrednio z otoczenia, gdzie zawartość tlenu wynosi ok. 21%. Następnie ulega ono skoncentrowaniu i nasyceniu, dzięki czemu możliwe jest podanie choremu zwiększonej dawki tlenu. Po aplikacji pacjent otrzymuje powietrze o ponad 90-procentowej zawartości tlenu. Wszystkie generatory tlenu wyposażone są w dwa cylindry wypełnione zeolitem, czyli substancją zdolną do absorbowania azotu. Koncentrator pobiera z otoczenia powietrze, po czym przechodzi ono przez system filtrów urządzenia. Następnie przekazywane jest do pojemników z zeolitem, gdzie azot ulega pochłonięciu. W ten sposób dawka tlenu przekazywana pacjentowi może być możliwie najwyższa, a uzyskiwane powietrze jest dodatkowo doskonale nawilżone. Może być podawane choremu z koncentratora przy pomocy kaniuli lub maski tlenowej. 

Jakie są rodzaje koncentratorów tlenu?

Wyróżnić można dwa rodzaje koncentratorów tlenu - stacjonarne oraz przenośne. Można wykorzystywać je do tlenoterapii zarówno na oddziale szpitalnym, jak i w domu chorego. Ze względu na swoją dużą wagę, urządzenia tego typu ograniczają do pewnego stopnia mobilność pacjenta. Zwykle jednak wyposażone są długi przewód oraz kółka umożliwiające przemieszczanie się na odległość kilku metrów. Przenośne koncentratory tlenu są znacznie lżejsze od stacjonarnych. Mogą być zasilane zarówno zewnętrznym źródłem, jak i prądem stałym. Urządzenie przenośne nie ogranicza w żaden sposób pacjenta, który może swobodnie się przemieszczać i podejmować różne aktywności. Mobilna wytwornica tlenu zwykle dostępna jest razem z wózkiem lub torbą, które ułatwiają transport aparatu tlenowego.

Przenośny koncetrator tlenu
Stacjonarny koncetrator tlenu

W jaki sposób koncentrator podaje tlen?


Przenośny generator tlenu może podawać tlen w trybie ciągłym lub przerywanym. Pierwszy sposób aplikacji wykorzystywany jest przede wszystkim w urządzeniach stacjonarnych. Drugi natomiast dominuje w koncentratorach przenośnych. W pulsacyjnym trybie pracy, tlen podawany jest tylko w momentach wdechu chorego. Ilość dostarczanego powietrza ustalana jest w parametrach urządzenia, w zależności od wymagań i potrzeb pacjenta. Wiele koncentratorów obsługuje także tryb nocny, po którego uruchomieniu urządzenie będzie podawać tlen pulsacyjnie w jednolitych odstępach czasowych, bez oczekiwania na standardowo wymaganą pierwszą fazę wdechu.
Tlen podawany jest w sposób łagodny, co zapewnia pacjentowi komfort użytkowania.


Czy koncentratory tlenu są bezpieczne?


Ze względu na swoją łatwopalność, wysokoprocentowy tlen bardzo często wzbudza u wielu osób obawę przed zwiększonym ryzykiem wybuchu. W porównaniu do stosowania butli z tlenem, koncentratory tlenu są jednak znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem. W przypadku awarii nie dochodzi do zwiększenia łącznej ilości tlenu wewnątrz pomieszczenia, dzięki czemu podatność obiektów łatwopalnych na zapalenie nie ulega dodatkowemu podniesieniu. Użytkowanie koncentratorów tlenu nie jest też związane z ryzykiem wystąpienia eksplozji. Są one urządzeniami prostymi w budowie i nie wymagają do obsługi żadnej wiedzy specjalistycznej, dzięki czemu mogą służyć pacjentom w miejscach ich zamieszkania. Również zasilanie koncentratorów tlenu nie stwarza żadnego problemu i jest całkowicie bezpieczne przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.


Jakie zalety posiada koncentrator tlenu?


Generatory tlenu są wygodnym, nowoczesnym i stosunkowo tanim sposobem leczenia deficytu tlenowego. Większość światowych standardów wskazuje, że jego największą efektywność osiągnąć można poprzez zapewnienie pacjentowi dostępu do terapii w najbliższym otoczeniu. Urządzenie koncentrujące znacząco poprawia jakość życia chorych, którzy wymagają na co dzień zwiększonej podaży tlenu. Dotyczy to przede wszystkim osób cierpiących na niewydolność krążenia, ataki astmy czy rozstrzenie oskrzeli, a także szereg schorzeń w obrębie płuc, m.in. nowotwór, przewlekłą chorobę obturacyjną płuc czy zwłóknienie. Tlenoterapia przeprowadzana w warunkach domowych nie tylko minimalizuje ilość wizyt w szpitalu, ale również ogranicza stres pacjenta i zmniejsza ogólne koszty leczenia. Zapasy tlenu w wytwornicy są niewyczerpane, ponieważ może być on generowany bez limitu. Urządzenia dobrej jakości działają praktycznie od razu po uruchomieniu, dzięki czemu dostawa tlenu do pacjenta odbywa się natychmiastowo. Intuicyjna obsługa i ekonomiczność to również podstawowe zalety tego typu aparatów.

bottom of page